Stillingsannonse:

DSB søker kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 23. november

Om Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Brann- og redningsskolen utdanner personell til Norges brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs og videreutdanning for ansatte i brann- og redningstjenesten. I 2024 åpner vi en toårig fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet og er nå inne i en svært spennende periode med ferdigstilling av et helt nytt øvingsfelt, utvikling av kurstilbudet og klargjøring til første semester. Skolen ligger i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skolen kommer i full drift, vil vi årlig ta imot 160 heltidsstudenter i tillegg til å ha over 1000 kursdeltakere spredt på flere lokasjoner. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Vi utdanner Norges brann- og redningsvesen og trenger din hjelp til å nå ut til de beste! 

Dersom du har et blikk for den gode historien, erfaring fra operativt kommunikasjonsarbeid og sterk digital kompetanse, er du kanskje vår nye kommunikasjonsrådgiver.

Den nye Brann- og redningsskolen er under etablering og åpner en ny fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet i 2024. Hvert år skal vi ta inn 160 studenter, i tillegg til over 1 000 kursdeltakere. Vi er en organisasjon i vekst og ser nå et behov for å styrke kommunikasjonen ut mot målgruppene våre. Vi trenger deg som tar initiativ til å få ting gjort, som ser muligheter i nye kommunikasjonskanaler og som liker å jobbe målgruppeorientert med kommunikasjon. 

Vi ønsker at vår nye kommunikasjonsrådgiver har solid erfaring med film og foto og/eller strategisk arbeid med sosiale medier, slik at vi kan levere knallgodt innhold til våre målgrupper. Vil du bidra til at fremtidens brann- og redningspersonell har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder?

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Ansvarsområder avhenger av erfaring, utdanning, interesse og skolens behov, men følgende oppgaver vil bli en del av din nye arbeidshverdag:

 • historiefortelling gjennom tekst, film og foto for å synliggjøre skolen
 • produsere film og foto til bruk i undervisning

 • bidra til at skolens sosiale mediekanaler er oppdaterte, engasjerende og informative for målgruppene

 • enkel webpublisering

 • bistå i strategisk kommunikasjons- og kvalitetsarbeid

 • promotering av Brann- og redningsskolen på messer og informasjonsarbeid mot rådgivere i skoleverket og media

 • utvikle og gjennomføre internopplæring i skolens visuelle profil og kommunikasjonsrutiner

 • samarbeide tett med kolleger på tvers av seksjoner og eksterne aktører

Kvalifikasjoner:

 • bachelorgrad innen relevant fagkrets, for eksempel film og foto, journalistikk, PR og kommunikasjon, medievitenskap eller retorikk. Relevant arbeidserfaring og annen utdanning kan kompensere for kravet om bachelorgrad

 • erfaring med operativt kommunikasjonsarbeid

 • svært god norsk skriftlig og muntlig

 • svært god digital kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert

 • Strukturert

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Lagspiller

 • Initiativrik

Vi ønsker at du har:

 • utdanning innen og/eller erfaring med historiefortelling gjennom film og foto

 • erfaring med å utvikle og vedlikeholde digitale kanaler (hjemmeside, sosiale medier)

 • erfaring med strategisk kommunikasjons- og kvalitetsarbeid

 • god kompetanse i nynorsk

Vilkår

 • årslønn fra kr 532 200 til 635 400 (lønnstrinn 54 - 65) i stillingskode 1434 rådgiver eller årslønn fra kr 604 900 til 732 300 (lønnstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgiver 

 • en spennende arbeidsplass i utvikling, med dyktige kolleger i et tverrfaglig miljø

 • trening i arbeidstiden

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, mulighet til å utvikle og påvirke egne ansvarsområder

 • mulighet til å ta del i relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak

 • fleksitid

Om seksjonen og stillingen

Seksjon administrasjon- og virksomhetsstyring har 20 ansatte med ansvar for virksomhetsstyring, økonomi, kurs- og studieadministrasjon, resepsjon, IKT, HR, kommunikasjon, kvalitet og HMS. Seksjonen yter stabstøtte på tvers av virksomheten og samarbeider tett med kolleger i seksjonen, på skolen, i DSB og eksterne aktører. 

I seksjonen jobber det én kommunikasjonsrådgiver. Du skal jobbe tett sammen med henne og være med på å forme og styrke kommunikasjonsarbeidet til skolen, både eksternt og internt. Som kommunikasjonsrådgiver skal du også bistå kollegene dine i kommunikasjonsfaglige råd og veiledning ved behov.

Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger. For å jobbe i DSB må du ha god sikkerhetsforståelse og bidra til god sikkerhetskultur.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Offentlig søkerliste

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. 

Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer.

Kontaktperson:

Veronika Solvang, seksjonssjef, 414 66 672, veronika.solvang@dsb.no

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS