Stillingsannonse:

Bistandsaktuelt søker redaksjonsleder til ett års vikariat

Søknadsfrist: 9. oktober

Brenner du for nyhetsformidling og den gode historien?

Bistandsaktuelt er inne i en spennende utviklingsfase der vi skal nå ut med viktig journalistikk til et bredere, globalt interessert publikum.

Norad

Er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat, og skal være en ambisiøs og ledende pådriver for at norsk bistand og egen virksomhet fremmer miljømål. Norad har målsetting om å halvere CO2-utslippene fra Norads egen virksomhet, innen 2030.

Vår faste redaksjonsleder skal ut i permisjon, og nå søker vi deg som evner å prioritere, strukturere og å lede på en inspirerende måte til å ta hennes plass. Du har svært god språkforståelse, og forstår visuell og digital historiefortelling. Du må ha god journalistisk og etisk ryggmarg, og kunnskap og erfaring fra strategisk publisering også i sosiale medier.

Som redaksjonsleder vil du få en sentral rolle i å prioritere og planlegge stoff med ulik publiseringshorisont på bistandsaktuelt.no. Du vil også få ansvar for forsiden på nett, og å reportasjelede dyktige, erfarne journalister både i hjemmeredaksjonen og korrespondentnettverket av frilansere i andre land.

Hos oss vil du få jobbe i team med noen av de mest erfarne journalistene innen bistand og utviklingsfeltet, samtidig som det vil være åpenhet for nye ideer og innfallsvinkler til hvordan fagfeltet kan dekkes på nye måter for å nå nye lesergrupper. Det vil også være rom for reportasjereiser og å skrive egne saker.

Bistandsaktuelt er en viktig arena for debatt om internasjonal utvikling og norsk bistand. I samarbeid med sjefredaktøren vil du måtte prioritere innlegg, og vurdere om de skal tas videre journalistisk.

Bistandsaktuelt er et uavhengig fagblad om bistand og internasjonal utvikling, med bistandsaktuelt.no som viktigste publiseringsplattform. Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær-varsom-plakat og Medieansvarsloven. Sjefredaktøren er ansvarlig for innholdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det daglige nyhets- og reportasjearbeidet

 • Prioritere og publisere på bistandsaktuelt.no

 • Planlegge og følge opp journalistiske prosjekter

 • Delta i idéutvikling og evaluering

 • Koordinere og tenke strategisk rundt publisering i sosiale medier

 • Skrive saker til nett

 • Foreta løpende journalistiske, etiske vurderinger

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som redaksjonsleder, vaktsjef og/eller fra deskarbeid og frontredigering

 • Utdanning som journalist, på bachelornivå eller høyere. Lang og relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet

 • Erfaring med og kunnskap om digital og visuell historiefortelling

 • Kompetanse knyttet til bruk og forståelse av sosiale medier

 • Det er ikke en forutsetning med inngående kunnskap om bistands- og utviklingsfeltet, men en fordel med utenrikskompetanse

 • Svært god språkforståelse

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Erfaring med å lede andre

 • Du er en lagspiller

 • Du har øye for den gode historien

 • Evner å inspirere dem du leder

 • Har god etisk vurderingsevne

 • Har struktur og oversikt

Vi tilbyr:

 • En stilling der du jobber med erfarne journalister innen bistands- og utviklingsfeltet

 • Godt arbeidsmiljø

 • Mulighet til å utvikle deg faglig

 • Tilgang til treningsfasiliteter

 • Meget god kantine

Tilsettingen er et vikariat med varighet på 1 år. Stillingen lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434 i lønnspenn 51-70 (kr 478 300-661 400) eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnsspenn 60-80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner

grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med orginaldokumentene

Kontaktpersoner:

Elisabeth Onsum, ansvarlig redaktør, 930 58 420,
[email protected]

Johanna Nordskar Hoff, HR-rådgiver, 412 74 243, [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS