Stillingsannonse:

Tidsskriftet KYSTEN søker redaktør

Søknadsfrist: 15. mars

Forbundet KYSTEN

Forbundet Kysten er en frivillig kulturvern-organisasjon med 10.000 medlemmer fordelt på 130 lokale lag langs hele kysten. Sekretariatet har fem ansatte og holder til i Oslo. Organisasjonen er akkreditert av UNESCO på områdene kystkultur og fartøyvern. Tidsskriftet KYSTEN redigeres i tråd med forbundets formålsparagraf og prinsipprogram. Det skal både speile organisasjonens virksomhet og på et fritt redaksjonelt grunnlag presentere temaer tilknyttet norsk kystkultur i fortid og samtid overfor medlemmer, offentlige myndigheter og allmennhet. Tidsskriftet KYSTEN skal redigeres i tråd med lovverk som gjelder for pressen.

Tenk hvilken fantastisk kulturskatt folk har utviklet ved å leve langs den norske kyststripa! Få andre land i verden har en kyst som er halvannen gang jordas omkrets der det har bodd folk gjennom ti tusen år.

Tidsskriftet KYSTEN viser fram et mangfoldig bilde av kystkultur og er det eneste i sitt slag i Norden. Her finner du fagartikler, reportasjer, portretter, faste spalter, kåserier, kommentarer med mer.

Magasinet formidler ukjent historie, trekker fram kunnskapsrike folk og viktige kulturbærere, er opptatt av tradisjonshåndverk og fartøyvern, viser fram lokallagenes aktiviteter, omtaler nye bøker, arrangementer og forbundets gjøremål.

KYSTEN er medlem av Fagpressen og er opplagskontrollert. Opplaget er for tiden 8500 eksemplarer, det trykkes på papir og sendes til Forbundet KYSTENs medlemmer fem ganger i året.

Vi ønsker oss en selvstendig redaktør med interesse for kystkultur som kan skrive, fotografere, videreutvikle vårt nettverk av bidragsytere og delta på relevante arrangementer. Som redaktør i KYSTEN er du den eneste i redaksjonen, men med stor frihet til å sette kursen videre. Vår nåværende redaktør har hatt stillingen i 25 år, med base i Finnmark. Stillingen er stedsuavhengig.

Kompetanse:

  • Utdanning i journalistikk eller tilsvarende
  • Interesse for kystkultur

Sjekk kysten.no/tidsskrift/redaksjonen

Kontaktpersoner

Bente Foldvik, redaktør, 97097033, [email protected]
Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN, 95709193, [email protected]

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS