Stillingsannonse:

Vil du jobbe med kompetanseutvikling i NRKs teknologimiljø?

Søknadsfrist: 21. januar

NRK

NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

I Produkt- og teknologiutvikling (PTU) er vi opptatt av å bygge sterke og fremoverlente fagmiljøer. Våre engasjerte og flinke folk skaper produkter som hele Norge bruker! De jobber med utvikling og drift av NRKs digitale publikumsprodukter og NRKs produksjons-, publiserings- og administrasjonssystemer.

Arbeid med kompetanse, endring og utvikling er avgjørende for at vi skal lykkes framover, og vi søker nå en prosessleder for fag og kompetanseutvikling som vil ha ansvar for våre felles prosesser på disse områdene.

Du vil jobbe sammen med avdelingens fagansvarlige og de andre lederne i avdelingen om prosesser og tiltak for utvikling og deling av kompetanse. Vi er opptatt av fag, folk og kultur, og ditt arbeid skal bidra til at vi fortsetter å tiltrekke, rekruttere og beholde talenter i miljøet vårt. Faget og folkene er det viktigste i vår kultur, og vil være viktig i din jobb. 

Hos oss i NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.   

Arbeidsoppgaver

Ditt overordnede ansvar er å bistå og legge til rette for at PTU har et aktivt fagarbeid der vi bygger og deler kompetanse.

Dette innebærer blant annet å:

 • Koordinere og fasilitere kompetanseutviklingsinitiativer i avdelingen. Få ting til å skje, og gjennom det være en endringsagent i miljøet vårt.
 • Samarbeide med miljøer i og utenfor NRK, for læring og inspirasjon.
 • Samarbeide med avdelingens fagansvarlige og lederne i PTU om kompetansehevende tiltak, fagmøter, innovasjonsdager og andre faglige initiativer.
 • Initiere, planlegge og legge til rette for interne og eksterne faglige arrangementer (bl.a. fagdager, innovasjonsdager, foredrag, «meet-ups»).
 • Utarbeide felles årshjul og planer for kompetansetiltak, herunder prosesslede det årlige kompetanseplanarbeidet i avdelingen.
 • Bidra til arbeidet med kontinuerlig utvikling av en god og felles kultur i divisjonen.

Kvalifikasjoner

 • Du er pedagogisk anlagt og har relevant erfaring med kompetanseutvikling og ulike læringsinitiativer i organisasjoner.
 • Du har solid erfaring med fasilitering og prosessledelse.
 • Du har erfaring med organisasjonsutvikling.
 • Du har høy digital kompetanse, god teknologiforståelse og erfaring fra arbeid i IT-utviklingsmiljøer.
 • Du har oppdatert kunnskap og erfaring innenfor smidig tankesett og metodikk, gjerne innenfor digital produktutvikling.
 • Du har høyere relevant utdanning, for eksempel innen teknologi, pedagogikk eller ledelse.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig
 • Du er framoverlent
 • Du er engasjert og motivert for å jobbe med omgivelser i endring, og motiveres av å finne nye løsninger sammen med andre.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evne til å motivere andre og til å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder.

Vi tilbyr

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i fellesskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Berntsen Skaar, avdelingsleder, 91705895

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS