Stillingsannonse:

NRK Møre og Romsdal søker etter sommarvikarar

Søknadsfrist: 05. februar

NRK Møre og Romsdal søkjer etter sommarvikarar. Vi tilbyr jobb i eit spennande nyheitsmiljø som leverer innhald til nett, radio og TV.

Vi søkjer etter journalistar med erfaring frå redaksjonelt arbeid innan nett,
radio eller TV.

Arbeidsoppgåver

 • Vere med å jakte etter gode saker frå Møre og Romsdal og fortelje dei på en spennande måte.
 • Bruke kjeldenettet og kunnskapen du har om regionen til å finne gode nyheitssaker og utvikle desse for eit nasjonalt publikum
 • rask formidling/direkterapportering av endingear til alle plattformer,
  spesielt nett og radio
 • Vikariatet inneber arbeid i turnus med kvelds- og helgevakter.

Kvalifikasjonar

 • Sikkert språk
 • Kompetanse i digital journalistikk blir vektlagd
 • Kjennskap til kva som skal til for at ein reportasje blir lest/høyrt og delt
 • God kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Søkjarar må ha sertifikat

NRK er omfatta av Offentleglova sine reglar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjarar som ikkje ynskjer namet sitt offentleggjort må grunngje kvifor.
Dersom unntaket ikkje vert godteke, vert søkjar varsla og får høve til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kontakt:
Redaksjonssjef Kjell E Myklebust 970 90 780
Redaksjonssjef Janne Brit Aasen 99641676

SØK STILLINGEN HER:

Vil du jobbe saman med oss for å skape godt og viktig innhald som treffer alle som bur i landet vårt?

NRK er omfatta av offentleglova sine paragrafar om rett til innsyn i søkjarlister. Søkjar må grunngje eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikkje blir akseptert, vil søkjar bli varsla og kan eventuelt trekkje søknaden.

Firma: NRK

NRK skal styrke demokratiet og samle og engasjere alle som bur i Noreg. Dei grunnleggande verdiane våre er å vere opne, modige og truverdige. For at vi skal lykkast med det omfattande oppdraget vi har fått som allmennkringkastar,
treng vi medarbeidarar med forskjellig erfaring og bakgrunn.