Stillingsannonse:

Nord universitet søker journalist

Søknadsfrist: 28. mai

Ved hovedredaksjon til High North News i Bodø har vi fra 1. august 2020 ledig stilling som journalist.

High North News er en uavhengig nyhetsavis på nett for nordområdene og Arktis, utgitt av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen. Avisen er tospråklig, engelsk og norsk, og leses over hele verden. Målgruppen for avisen er alle med interesse for utviklingen i nordområdene innenfor områder som politikk, næringsliv, kultur og arktisk levesett. Avisens hovedkontor er i Bodø, med internasjonale stringere i hele avisens geografiske nedslagsfelt.

En sentral oppgave til avisen er å formidle historien og livet til menneskene som bor i nord, i kombinasjon med skarpe analyser av utviklingen i Arktis.

Vi søker etter en initiativrik, selvstendig og kreativ journalist med interesse for, og kunnskap om, nordområdene og Arktis. Den som ansettes må ha blikk for både de kjappe nyhetene og undersøkende journalistikk. Som tospråklig avis søker vi etter en medarbeider med gode engelskkunnskaper, journalistisk erfaring og solid kunnskap om bruk av sosiale medier. Du må finne deg til rette i et hektisk teamarbeid på tvers av ulike faglige miljø.

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som journalist kreves journalistutdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Det er videre ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • Nordområdekunnskap vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet:

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - NOK 513.600-615.900. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon:

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.05.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071936

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.
Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.