Stillingsannonse:

Havforskningsinstituttet (HI) søker en kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 15. januar

Vil du sette hav- og klimaforskning på dagsorden i nord?

Havforskningsinstituttet (HI) søker en nysgjerrig kommunikasjonsrådgiver i Tromsø – som tør å bli våt på beina.

Vårt samfunnsoppdrag er å forske på og forstå livet i havet – og kunne formidle kunnskapen vår ut til storsamfunnet. Nå søker vi deg som kan finne,
lage og få ut de viktige nyhetene og fortelle de gode historiene fra HI.

Du blir en del av en ambisiøs, fremoverlent avdeling med mål om å sette vår forskning og våre råd på nasjonal dagsorden. I tillegg skal vi skape interesse og entusiasme for livet i havet og havforskning.

Vi er strukturert som en redaksjon med vaktsjef og innholdsprodusenter.
Vi satser på nyhetsorientert egenproduksjon og jobber aktivt opp mot nasjonale medier.

På vår avdeling er det høyt tempo, høyt under taket og godt humør.

Som avdelingens Tromsø-ansatte vil du få stort ansvar. Du må kunne jobbe selvstendig med egne prosjekter, samtidig som du er en naturlig del av kommunikasjonsteamet, med kolleger i Bergen og Arendal.

Du blir en del av et trivelig arbeidsmiljø med over 70 HI-ansatte i Tromsø,
i våre nye, sentrumsnære lokaler i Framsenteret. Du må også være villig til å hoppe i sjøstøvlene og bli med ut i felt.

Vi ser etter en:

  • Som kan formidle!
  • Som kan jobbe frem saker fra ide til ferdig innhold og som kan levere foto,
    film og tekst til alle våre digitale plattformer
  • Som har journalistisk eller kommunikasjonsfaglig erfaring og/eller utdanning
  • Som kan samarbeide med og følge opp våre forskere i Tromsø
  • Som er nysgjerrig på havforskning, fiskeri, havbruk, klima og bærekraft
  • Som gjerne har kjennskap til nordområdene og Russland

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis lavere akademisk utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fag tilsvarende bachelornivå. Lengre realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsarbeid er en fordel. Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr ei interessant og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø med mye internasjonal kontakt. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og velferdsordninger.

Ytterligere informasjon:

Stillingen blir lønnet etter statens lønnsregulativ som 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte:

Se gjerne også websiden vår, www.imr.no.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten.
Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål skal sendes via link på denne siden.

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Havforskningsinstituttet (HI)

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte,
en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy.
Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat,
inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.