Stillingsannonse:

Fredrikstad kommune søker etter kommunikasjonssjef

Søknadsfrist: 09. januar

Fredrikstad kommune er Østfolds største arbeidsgiver, med rundt 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på over 6 milliarder kroner.

Som kommunikasjonssjef i Fredrikstad kommune får du en av de mest spennende kommunikasjonsstillingene i Østfold. Du samarbeider tett med kommunens toppledelse, og bidrar til en helhetlig utvikling og ledelse av kommuneorganisasjonen. Kommunikasjonssjefen rapporterer i dag formelt til kommunaldirektør for økonomi og organisasjonsutvikling.

Kommunikasjonssjefen utformer de strategiske føringene for kommunens interne og eksterne kommunikasjon. Du får ansvar for å implementere kommunens nye kommunikasjonsstrategi og gi opplæring og råd til lederne i kommunen.
I noen saker vil du også uttale deg på vegne av Fredrikstad kommune i media.
Ved å legge til rette for at de gode historiene om kommunen formidles,
bidrar du til å løfte Fredrikstad kommunes omdømme.

Kommunikasjonssjefen er leder for virksomhet Kommunikasjon og service, organisatorisk plassert i rådmannens/kommunedirektørens stab.
Virksomheten har for tiden 28 medarbeidere, innen kommunikasjon (4), innbyggerservice (17), hustrykkeri (2) og sekretariatsfunksjoner (5),
fordelt på tre team med selvstendige teamledere. Endringsarbeid pågår og justering av ansvarsområdet kan påregnes. Du må ha bred forståelse for kommunikasjonsfaget og evne å se utviklingsmuligheter i virksomhetens faglige tjenestespekter.

Vi kan tilby
Du blir en del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Som kommunikasjonssjef vil du delta i kommunens lederutvikling. Stillingen er lokalisert til rådhuset,
sentralt i Fredrikstad. Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Hovedoppgaver

Du skal lede Fredrikstad kommunes kommunikasjonsarbeid med vekt på å:

 • bistå kommunedirektør/rådmann, kommunaldirektører og ordfører
 • lede og utvikle virksomhet Kommunikasjon og service
 • ha strategisk fagansvar og følge opp overordnede retningslinjer
 • være redaktør for kommunens kommunikasjonskanaler og aktivitet i sosiale medier
 • gi råd til kommunens ledere og bidra til økt kommunikasjonsfaglig kompetanse og god og aktiv mediekontakt i organisasjonen
 • ha ansvar for kommunens grafiske profilering
 • utvikle digitale tjenester innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå, innen kommunikasjon, mediekunnskap, samfunnsfag eller andre relevante områder. Relevant praksis innen strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid kan kompensere formell utdanning.
 • God erfaring fra kommunikasjonsarbeid, både strategisk og operativt
 • Ledererfaring er nødvendig, formell lederkompetanse er ønskelig
 • Svært gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk
 • Erfaring med å håndtere medier og interessegrupper
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning,
  og innsikt i politiske prosesser
 • God kunnskap om digitale kommunikasjonsplattformer og -verktøy

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet. Involverende, delegerende og samarbeidende lederstil
 • Analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenkning og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
 • Nysgjerrig, engasjert og ambisiøs, med evne til å forankre og drive fram endringer og kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne. Initiativrik,
  ansvarlig, leveransedyktig og trives med en synlig og aktiv rolle
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser,
  med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • Omgjengelig og serviceinnstilt, med evne til å skape samspill og gode relasjoner

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Evne til å inkludere, lytte og reflektere er i den sammenheng viktig. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 måneder. Stillingen er ledig for tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknad sendes:
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, og trykk på ledige stillinger.
Dersom du er intern søker, går du inn på Frekit, Enterprise Personalia,
velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til HR-rådgiver Anette Grønneberg, telefon 69 30 62 48.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, alder og hvilket kjønn de har.

Spørsmål om stillingen kontakt:
Kommunaldirektør kst. Egil Olsen tlf. 971 77 885
Kommunikasjonssjef kst. Martin Schjøllert Fredheim på tlf: 472 53 606
Rådmann Nina Tangnæs Grønvold tlf. 911 98 880

SØK STILLINGEN HER:

Firma: Fredrikstad Kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst.
I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv.
Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig,
Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!