Stillingsannonse:

Er du vår nye kommunikasjons-rådgiver?

Søknadsfrist: 16. mai

Skatteetaten

Skatteetaten

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved a? sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Vi søker en handlekraftig kommunikasjonsperson med bred erfaring fra kommunikasjonsfaget.

I Skatteetaten spiller god informasjonsforvaltning en helt sentral rolle. Vi skal fortsette å sikre finansieringen av velferdssamfunnet ved å bruke informasjonen vi har på nye og smartere måter.

Kommunikasjonsstaben i divisjonen består av fire personer og vi har nå behov for å styrke oss. Vi ser etter deg som har evne og erfaring med å bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel og kan løse daglige oppgaver ut fra en helhetlig forståelse.

Arbeidsoppgaver

I kommunikasjonsstaben er det høy aktivitet som krever at du raskt snur deg rundt og kan levere på mange områder. Du vil ta del i stabens daglige arbeid, og oppgavene dine vil bl.a. være å

 • utvikle budskap, skrive avisinnlegg/kronikker, manus og saker til intranett
 • håndtere mediehenvendelser, se mediemuligheter og sette agendaen
 • lære andre opp i “klarspråk” og utforme tekster i et klart og brukertilpasset språk
 • identifisere kommunikasjonsbehov og gi kommunikasjonsfaglige råd til ledelse og fagmiljøer
 • jobbe helhetlig med kommunikasjon, internt og eksternt, ved å ta i bruk ulike kanaler og virkemidler
 • lede et kommunikasjonsarbeid med flere involverte

Du vil inngå som kommunikasjonsrådgiver i flere tverrfaglige team, og løse oppgaver i tett samarbeid med dyktige kolleger i Skatteetatens store kommunikasjonsmiljø.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har flere års erfaring som kommunikasjonsrådgiver. I tillegg må du gjerne ha jobbet som journalist og ha erfaring fra offentlig forvaltning eller byrå, men det er ikke et krav.

Vi vil vektlegge at du har erfaring med mange eller alle av oppgavene listet opp overfor.

I tillegg må du ha god organisasjonsforståelse, ha evne til å gå inn i komplekse problemstillinger og kunne utføre oppgavene ut fra en helhetlig forståelse og et tydelig mål.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Du må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen kommunikasjon, journalistikk eller statsvitenskap. Utenlandske grader må være NOKUT-godkjent.

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper vil vi vektlegge

 • høy gjennomføringsevne, og kunne levere bra uavhengig av arbeidssted
 • initiativrik, kunne se muligheter uten å få en oppgave ferdig definert og ta ansvar for leveransene
 • gjennomslagskraft og gode kommunikasjonsevner
 • samarbeidsorientert, fleksibilitet, evne å dele av egen kunnskap og støtte andre

Vi tilbyr

Vi kan tilby en variert stilling med kommunikasjonsfaglige utfordringer i en framtidsrettet divisjon. I Skatteetatens spiller god informasjonsforvaltning en helt sentral rolle. Vi skal sikre finansieringen av velferdssamfunnet ved å bruke informasjonen vi har på nye og smartere måter.

Hos oss får du

 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger
 • en fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret Du blir ansatt som rådgiver eller senior rådgiver og får en brutto årslønn mellom kr 620 000 – 800 000 avhengig av kvalifikasjonene dine. Det er seks måneders prøvetid i Skatteetaten. Vi ber deg laste opp vitnemål og attester som vedlegg til søknaden.

Spørsmål om stillingen

Kontakt Ina Porsholt Jensen, seksjonssjef, 915 24 744

Søk på stillingen her

Bygg inn artikkelen

Kopier og lim inn HTML-koden under på en side der du vil vise denne artikkelen.

Lukk

Powered by Labrador CMS